ایزی بازار

آخرین به روز رسانی ۱۱ تیر 1395

 

واژه های " کاربر" ، "نمایش دهنده" اشاره به افرادی دارد که در سایت ثبت نام کرده و از امکانات سایت استفاده می کنند .

 

واژه صفحه یا page اشاره به صفحات در شبکه اجتماعی اینستاگرام را دارد.

 

قوانین کلی

 

ایزی بازار این را رسالت خود می داند که همواره اطلاعات صحیح و دقیق را در اختیار کاربران قرار دهد . بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه خطای انسانی یا سوء استفاده ، اطلاعاتی از قبیل عکس پروفایل صفحه ، تعداد دنبال کنندگان و عدد " گیرایی صفحه " را به صورت خودکار بدست آورده و در اختیار کاربران قرار می دهد .

عدد گیرایی صفحه معیاری است که ایزی بازار برای ارزشمند بودن یک صفحه به نسبت تعداد دنبال کنندگان آن با محاسبات پیچیده آماری از اطلاعات صفحه بدست می آورد . بنابراین، ایزی بازار این اختیار را دارد که در هر زمان این اطلاعات را به روز رسانی کند .